Човешкият мозък възприема езиците по различен начин

Езици, основаващи се на различни граматични принципи, активират регионите на човешкия мозък, отговорни за различните типове памет, като учените от САЩ и Канада стигнаха до това заключение.

Някои езици, които се считат за аналитични, например на английски език, връзката между субекта и обекта на действието се предава чрез реда на думата в изречението. Други езици са прегънати, включително руски. Те използват спомагателни думи, завършвания и други символи, които изразяват синтактичната роля на думите, и тяхната позиция в изречение често може да бъде произволна.

Изследователите са показали, че принципът, по който езикът предава смисъла, засяга механизма на неговото възприятие. Езиците, на които основната роля е възложена на реда на думите, активират, в частност, мозъчните региони, отговорни за краткосрочната памет, докато инфлекционните езици - процедурни, използвани за обичайни действия.