Ракът на гърдата ще бъде лекуван в Томск

До 2015 г. се планира да завърши разработването на програмата. ,

OJSC на Томска клетъчна технология планира да завърши проект за лечение на рак на гърдата до 2015 г. и да получи правото да използва тази технология.

След завършване на разработката, през цялата година ще се провежда безплатна мамография за жени над 50 години.

Тази превенция е много важна. Както правилно посочи потребител на Twitter, "мамографията намалява риска от смърт от рак на гърдата."

Здравето ще бъде нормално, като в рамките на разработването на програмата ще бъде закупено и ново оборудване и мебели за лечебните заведения. По този начин всички посетители ще получат комфорт, докато чакат и се лекуват, и висококачествено обслужване. Ще бъде осигурено не само лечение, но и рехабилитация на пациенти.

Екипът Научете всичко ви желае да сте здрави.