Човешкият мозък започва да нараства на 45-годишна възраст

Британски учени са стигнали до заключението, че човешкият мозък започва да възраст на 45-годишна възраст, а не на 60, както се смяташе по-рано.

Констатациите на учените се основават на резултатите от дългосрочни проучвания, в които взеха участие 7 000 доброволци на възраст между 45 и 70 години. Учените оцениха речник, памет и възприятие на речта от участниците в експериментите.

Британски учени: мозъкът започва да старее още на 45-годишна възраст Учените са открили, че до 70-годишна възраст мозъчната активност на мъжете намалява с 10%, докато при жените тя намалява с около 7% от тази възраст.