Във Франция раждащите жени бързо стареят

Френските жени раждат по-късно. Това доведе до еманципация, образование и контрацепция. ,

Тази година 30-годишните майки станаха обичайната норма във Франция. Всяка година от тях все повече и повече, а броят на жените, които решават да получат дете след 35 г. за първи път, е станал четири пъти повече от преди 30 години.

Експертите виждат причината за толкова бързото застаряване на жените по време на завоевания на феминистите от последните четири десетилетия, а именно в закона от 1967 г., който позволява използването на контрацептиви, както и в закона, приет осем години по-късно, който легализира аборта.

Автор: Лина Пилбърт