Пароните се увеличават всяка година.

В Интернет се поставя доста обемна област на изпълнение на уплътнителния материал.

Броят на онлайн магазините в мрежата, чрез които можете да закупите Pmb paronite и другите му марки, непрекъснато се увеличава.

Компанията “AIR of the North-West” прави всичко за удобството на своите клиенти, създавайки приемливи условия за закупуване на качествен материал. Удобният интерфейс на специализиран интернет портал улеснява бързото търсене на необходимите стоки и отчита всички необходими данни за характеристиките на универсалния печат. Разделът "Ценова листа" съдържа всички налични в момента паронитни марки.

Pmb paronite се използва при взаимодействието с тежки и леки нефтени продукти, коксови газове, газообразен азот и кислород, втечнен въглероден газ C1-C15, както и в стопен восък и маслени фракции. Може да издържа на температури от -40 ° C - +490 ° C. Налягането от 320 mPa стимулира паронита да запълни пространството, което го прави надежден уплътнител.

Продавачът постоянно поддържа различни промоции и отстъпки. Можете да научите повече за тях, като се обадите на телефонния номер, посочен на страницата Контакти, или като напишете въпрос в специална онлайн форма.