Списък на страните по добив на природен газ в света

Списък на страните по света природен газ на база официалния отчетните данни на ОПЕК, публикуван в годишния статистически бюлетин на Световния енергиен 2017 г. ОПЕК (Годишен статистическия бюлетин 2017).

основа на обема на газ класацията на страните

естествено число Местоположение милиарда m³ / година в%
1 САЩ 751, 063 20 66
2 руски 642, 242 17, 66
3 Иран 226, 905 6, 24
4 Катар > 182, 83, 5, 03 5
Канада 174, 051 4, 79 6
КНР 136, 628 3 76 7
Норвегия 120, 193 3, 31 8
Саудитска Арабия 110, 86, 3, 05 9
Алжир < 93, 152 2, 56 10 Туркмения
81, 765 2, 25 11 Индонезия
74, 026 2 04 12 Холандия
50, 543 1, 39 13 Малайзия
64, 428 1, 77 14 ОАЕ < 61 084
1, 68 15 Узбекистан 57, 7
1, 59 16 Австралия 56, 293
1 55 17 Тринидад и Тобаго 43, 374
1, 19 18 Великобритания 43, 022
1, 18 19 Нигерия 42, 562
1 17 20 Пакистан 42, 209
1, 16 21 Египет 42, 102
1, 16 22 Мексико 41, 227
1, 13, 23 Тайланд 38, 929
1, 07 24 Аржентина 36, 546
1 01 25 Оман 32, 779
0, 90 26 Индия 31, 139
0, 86, 27 Venezuela 27, 718
0, 76 28 Бангладеш 25, 512
0, 70 29 Боливия 23, 501
0 65 30 Бахрейн 22, 351
0, 61 31 Казахстан 22, 004
0, 61 32 Бразилия 20, 619
0, 57, 33 Украйна 19, 271
0, 53, 34 Азербайджан 18, 773
0 52 35 Мианмар 18, 529
0, 51 36 Кувейт 17, 291
0, 48 <9 99> 37 Перу 14, 454 0, 40
38 Либия 15, 571 0, 43,
39 Колумбия 12, 935 0, 36,
40 Бруней 11, 132 0, 31
41 Румъния 9, 89, 0, 27 < 42
Vietnam 9, 298 0, 26 43
Германия 7, 606 0, 21 44
Екваториална Гвинея > 6, 212 0, 17, 45 Мозамбик
5 826 0, 16 46 Полша
5 794 0, 16 47 Италия
5 783 0, 16 48 Нова Зеландия
5 063 0, 14, 49 Дания < 4 505
0, 12, 50 Япония 4 175
0, 11, 51 Филипините 3 951
0 11 52 Сирия 3, 87,
0, 11, 53 Ирландия 2, 998
0, 08 54 Тунис < 2, 18 0, 06
55 RSA 1, 963 0, 05
56 Ангола 1, 919 0 05
57 <9 99> Кот Coast 1 9 0, 05 58
Унгария 1, 841 0, 05 59
Хърватия 1, 691 0, 05 60
Австрия 1, 199 0, 03 61
Габон 0, 551 0, 02 < 62 Еквадор
0, 53 0, 01 63 Франция
0, 034 0, 00 Общ 3636, 092 <