Разликата между астрология и астрономия

Разликата между астрология и астрономия

Очевидно е, че астрология и астрономия са свързани с небесните тела, които съществуват в космоса. Това обединява две понятия. Но какво точно означава всеки от тях и как се различава астрологията от астрономията? Нека разгледаме тези въпроси.

Съдържание

  • Дефиниции
  • Сравнение
  • Таблица
Дефиниции

Астрологията е посока, която изследва влиянието на небесни обекти върху човек и неговата съдба. Историята на раждането на това учение датира от началото на историческия период. Първоначално небесните тела бяха свързани с митичните богове, които владеят света.

Астрономия - науката за Вселената и космическите тела в нея. Разпределяне на две свързани помежду си отрасли на астрономията: наблюдение (която предоставя данни за небесни обекти) и теоретичен (фокусирани върху изграждането на различни хипотези и се направят изводи).

на съдържанието ↑

Сравнение

Да опишем основните отличителни критерии.

Изследователски обект

В центъра на вниманието на астрологията е връзката между космическата сфера и човека. Доктрината повдига идеята, че целият свят е единна система, части от която са подчинени на едни и същи закони. По този начин движението на обектите на вселената има пряко въздействие върху човешкото развитие и събитията, които се случват с него.

Спектърът на секторите на астрологията е достатъчно широк.Ето някои от тях:

  1. Натална астрология. То се отнася до раждането и посветен на лицето за изучаване на ефекта на светлина върху особеностите на характера му, психологически черти, както и основните тенденции в бъдещето на.
  2. Предсказуема астрология. В своята компетентност - прогнози за събития, в бъдеще, чакащи за човек.
  3. Избирателна астрология. Тя е специализирана в намирането на благоприятни моменти за всякакви успешни начинания.
  4. Бизнес астрология. Основният акцент в него е върху прогнозирането на процесите, протичащи в стопанския живот на хората и икономиката.

астрология се различава от астрономията е, че астрономията е насочена към по-задълбочено проучване на обектите на Вселената, неговия произход, химичния състав, моделите на пътища за развитие. Тези обекти, в частност, са звездите (включително Слънцето), със своите спътници планети, мъглявини, астероиди и така нататък. D. В резултат на тези проучвания са нови открития, които допринасят за развитието на техническия прогрес.

Приложни методи

Астрологическата активност като основен метод използва компилацията и интерпретацията на астрологическите графики. Схематично представяне на небесни тела, наблюдавано в единица време от интерес, се нарича хороскоп. Важно е, как точно са обектите помежду си, знаците на зодиака и дванадесетте къщи на хороскопа. Според тези данни се правят прогнози и описания.

Астрономията разчита на методи на научни изследвания: наблюдения, измервания на количества, спектрален анализ, валидиране на информация в лаборатории. Използват се законите на физиката и механика, се извършват математически изчисления.Ако очите на небесни тела астролози, надарени със специални функции като произтича от същността им, а след това в продължение на астрономите тези органи са общи с реални обекти, доказани чрез внимателно проучване на свойствата.

Официален

Каква е разликата между астрологията и астрономията от позицията на съвременната наука? Смята се, че астрологията прилича на магия и езотеризъм, тъй като тя не действа с обективни факти и доказателства. Въпреки многото опити да се даде физическа основа на астрологията, тя се признава за псевдознание.

Астрономия и съща, като описва реалния свят и съществуващите закони то се отнася до точните науки и е официално призната.

към съдържанието ↑

Таблица

Астрология Астрономия
, за да проучи зависимостта на герои и съдби на хора от влиянието на небесните тела изследва собствените си космически обекти и структура на Вселената
Има няма научни доказателства, представени претенции < Всяка научно доказана длъжност Неофициална наука
Официална наука