Разликата между висок релеф и БАС

Разликата между барелеф и висок релеф

взаимопомощ скулптурата има няколко разновидности. Сред тях има барелеф и релеф. Тяхната обща черта е наличието на фрагменти, изпъкнали от повърхността на фона. Но има и нещо, което отличава барелеф от високия релеф. Нека да разгледаме по-внимателно всеки един вид на това изображение и да разберем разликата между тях.

Съдържание на статията

  • Определение
  • Сравнение
Барелеф

Барелефът

е вид скулптурна креативност, създадена от камък, дърво, пластична глина. Прилагайки формоване или дърворезба, капитанът преобразува материала така, че да се получи триизмерен график. Хората се опитаха да овладеят такова изкуство в каменната ера. Тогава работната повърхност беше с мощни скали. Обръщайки се към културата на древния свят, можем да забележим и важността на барелефите. Те, например, украсяват фронтоните на църквите, което е доказателство за величието на такива структури.

Изкуството на барелеф не престава да съществува през Средновековието, както се вижда от оцелелите проби. И в наше време, когато силно разглежда всяка ръчна работа, там са майстори на конвенционалния повърхност, независимо дали е част от пиедестала на паметника или на фасадата на сградата, се превърна в един изискан произведение на изкуството.

Барелеф

Висока релефност

За да създадете

висок релеф , имате нужда от същите материали и техники, както при барелеф. Първите му проби също се появяват отдавна - дори и в древното изкуство. В древния Рим често се използват огромни форми и дърворезба, за да се оформят триумфални арки. И в съвременните моменти може да откриете дублиране на такова високо релефно приложение - великолепни сцени се появяват пред нас, когато гледаме към Триумфалната арка (Париж). Висока релефност към съдържанието ↑

Сравнение

Сега да се обърнем към основното нещо и да разкрием разликата в барелефа от високия релеф. За това можете да прецените с вторите имена на тези видове скулптура - нисък релеф (барелеф) и съответно висок релеф (висок релеф).

Основният им критерий за разграничаване е съотношението между работния фон и обема на показаните елементи. Ако си представите пълния обем на фигурите, тогава в барелефа той стои на фона най-много на половината и често по-малко. Релефът е по-изпъкнал - зрителят може да види значителна (повече от половината) част от собствения си обем елементи. И някои фигури могат дори да съществуват сами, напълно отделени от фона. Това се смята за почти единствената, но основната разлика.

Значи разбрахме разликата между барелеф и висок релеф. В противен случай тези типове изображения са много сходни.