Разликата между бетон и циментова замазка

Разликата между бетон и циментова замазка

За строителните работи са често използвани материали с определени характеристики и външен вид. Един такъв материал е бетонът и циментовият разтвор. Какви са тези материали, къде се използват и от какво са направени? Това ще се опитаме да кажем в тази статия.

Съдържание на статията

  • Определение
  • Сравнение
  • Заключения Topinfoweb.com. en

на

Бетон - изкуствен камък, произведени в процеса на смесване четири компонента: цимент, вода, фини и груби агрегати (чакъл, камъчета или чакъл). Бетонът също е композитен материал, получен в резултат на формоване и последващо втвърдяване на специално подбрана смес. Циментът е минерално прахообразно свързващо вещество, което след смесване с вода образува тестообразна маса. Замразен, той се превръща в твърд като камък, едно хомогенно вещество.

Циментов разтвор е смес, състояща се от три компонента: цимент, вода и пясък. Също важен фактор, който влияе върху свойствата на разтвора, е използването на добавки и различни пластификатори за неговото смесване. Те увеличават водоустойчивостта, здравината, устойчивостта на замръзване и други качествени характеристики на оригиналната смес.

Класификацията на бетонни и циментови разтвори е много разнообразна.

Към съдържанието ↑

Сравнение

Основната разлика от бетон варов разтвор е наличието на големи агрегати в бетон (обикновено трошен камък или чакъл), в разтвор на инертен пълнител се използва пясък.

Друга разлика между циментовата смес и бетона е тяхното практическо приложение. Смесите обикновено служат като фуги за свързване на строителни елементи, както и за повърхностна обработка (напр. Гипс). Докато средните и големите части на носещите конструкции на сградите са изработени от бетон.

на съдържанието ↑

Заключения Topinfoweb.com.

  1. Бетонът съдържа четири компонента - цимент, пясък, вода, пълнител (камъчета, чакъл или натрошен камък). Циментната суспензия се състои от три основни компонента - цимент, пясък и вода.
  2. Бетонът се използва за изграждане на средни и големи части на носещи конструкции. Циментовите разтвори се използват за запълване на фуги в строителни елементи и за повърхностна обработка.