Разликата между ангели и архангели

Разликата между ангели и архангели

Безбройни небесно войнство, се нарича общото име на Ангелите. Буквално тази концепция означава "пратеник". Според Дионисиевите йерархия има девет ангелски поръчки, които, от своя страна, са разделени в три йерархии - ниска, средна и висока. Долната част включва архангелите и самите ангели в смисъл, който е общ за човешкото разбиране. И едното и другото принадлежат на ангелите, те съставляват една йерархия, но действията им са различни.

Съдържанието на статията

  • The
  • Сравнете
  • ЗАКЛЮЧЕНИЯ Topinfoweb.com. ЖП

The

Архангел - великият евангелизатор, възвестявайки хора на почивка и големи. В Свещеното Писание има двойно тълкуване на това понятие. От една страна, те са старейшините в долната триада на ангелските сили. От друга страна, е избран от Бог, най-високата от всички ангелските войнства на стоеше пред вратата на Дионисиевите йерархия. Има седем архангели. Те са почитани като архангел на Небесния Войн.

Ангел - представител на небесния безплътните сили, изпълнявайки заповедите на Бога и да предпазвате, според волята му, хора от всякакви неприятности. Ангелите са под всички ефирни редици и са най-близо до всички хора. Те обявяват ежедневните намерения на Твореца и помагат да се преодолеят пречките пред живота. Най-добрите представители на човешката раса в своите качества могат да надхвърлят дори ангелите.

на съдържанието ↑

Сравнение

Ангелът е прост небесен толерант. Той е пряко свързан с човека.Това е приятел, който е невидим, но винаги близък. Дори ако някой съгреши, ангелът не го оставя, предпазвайки го от по-голямо зло. Архангелът се изпраща временно на лицето, когато е необходимо Бог да се намеси по-силно в живота на човека.

Архангелите укрепват божествената благодат в човека. Те разкриват на хората пророчествата и тайнствата на вярата, просветляват ума чрез познаването на Свещеното Писание.

Ангелите декларират по-малки тайни, които помагат на човек да придобие опора на пътя на знанието и също така да го предпази от злото.

Има много ангели. Господ ги изпраща, за да защитят всеки човек, всяко семейство, храм, град, село и дори цели държави. Броят на ангелите е неизчистен и тъй като те са безсмъртни, техният домакин непрекъснато се увеличава. Но в Свещените книги това се казва доста непряко.

Архангелите са по-малки. Всеки от тях има своя собствена специална мисия.

Архангелите - архистартисти са само седем. Те стоят над всички небесни сили и провъзгласяват най-великите, големи загадки на Бога.

Майкъл - най-висшият по всички редици на ангелите, шампион на Божията слава.

Габриел обявява Божията съдба.

Рафаил обявява великите загадки на Бога на тези, които страдат, това е Архангел на изцелението.

Уриел осветява хората със светлината на полезните знания за тях, патронизира науките и събужда взаимна любов към Бога в човека.

Архангелът на молитвата се нарича Селафил.

Хваление на Бога е Архангелът на Йехуддул. Той насърчава хората, които не напускат святата молитва във всички обстоятелства на живота.

Пратеник на Божиите благословии - Архангел Варахиел.

Библията, както вече бе споменато по-горе, съдържа малко информация за Ангелските сили. Светото Писание защитава човека от това, че е твърде ядосан.Те са и това е достатъчно. Те служат на Бога, за когото основната грижа е самият човек.

на съдържанието ↑

Заключения Topinfoweb.com. ru

  1. Архангел обявява великите и празнични събития, ангелът - за ежедневието, ежедневието.
  2. Ангелите са обикновени небесни натрапници, изпълняващи ежедневна работа, за да спасят човешката душа. Архангели са изпратени да укрепят тази работа.
  3. Има специална категория архангели, които се смятат за архангел на Небесните сили и застават над всички Небесни Ангели.
  4. Ангелите работят същите, всеки архангел има своя специална мисия.