Разликата между Джошуа и Исус

Разликата между Джошуа и Исус

В християнския свят с името на Исус Христос се свързва с мисията на Божия Син, който се появи на Земята, за да спаси човечеството от духовна смърт и да се покаже на хората пътя към Бог. Въпреки това, привържениците на юдаизма, исляма и някои съвременни религиозни движения, които са възникнали на основата на християнството, смятат, че това е името на изкривена и неправилно отразява първоначалното значение, което се състои от еврейски име Джошуа.

Съдържанието на статията

  • The
  • Сравнете
  • ЗАКЛЮЧЕНИЯ Topinfoweb.com. ЖП

The

Джошуа - обща еврейско име по рождение носи името на Божия Син, проповядвайки новата християнската религия, и плащат за това с живота си. Името на Йешуа се използва в еврейските източници, съдържащо християнското учение и описание на земния живот на Месия.

Исус - опора в християнството на западни и източни ритуали на гръцкото тълкуване на името на иврит Джошуа. Името Исус в християнската религия е известно като един от символите на триединния Бог. В този смисъл той стана широко разпространен на европейските езици и беше установен във форма, различна от тази, използвана на иврит.

към съдържанието ↑

Сравнете

Името на Йешуа на иврит има стойност спасител, изпратен от Бог, . Тя напълно отговаря на целта, с която, според библейските традиции, Божият Син се явил на хората и преминал през земния си път.

Описание на живот и актове в Йешуа evangeliyskih текстове стана част от Новия Завет, чрез които Христовото учение е придобил пълна форма и структурна цялост.Някои фрагменти от Евангелията са преведени от иврит и арамейски, но повечето от текстовете са написани на гръцки, най-често срещания език на раннохристиянската комуникация. Това обяснява промяната в звуковата композиция в името на Йешуа: формата, в която Исус е по-удобен в произношението за европейците.

Допълнителните преводи на Библията от гръцки на езиците на романтичните и славянските групи бяха запазени чрез написването на Исус.

В еврейската и ислямската религиозна литература името Йешуа остава непроменено. Мисията на тази религиозно-митологична личност, според вярванията на ортодоксалните евреи, е различна от тази на християните. Йешуа е пророк, последовател на Мойсей, който носи Божието слово на хората.

В Християнството Исус е Синът на Бога, Спасителят, който е изплатил греховете на човешката раса със собствената си кръв.

на съдържанието ↑

Заключения Topinfoweb.com. ru

  1. Йешуа е древно еврейско име, наречено Божий пратеник на земята, който проповядваше да проповядва Божието Слово.
  2. Исус е формата на името на Йешуа, която произхожда от превод на гръцки език и е установена на други европейски езици като името на Божия Син, изпратен на земята за спасението на човечеството.
  3. Името на Йешуа е непроменено в юдейските и ислямските религиозни текстове.
  4. Исус Христос за християните е жив бог, съчетаващ в себе си пълнотата на човешката природа и божествената същност.